velká terénní hra pro dětské oddíly

Pravidla válek o Cintru

Zde je možné stáhnout a obdivovat stará pravidla. Třeba vám pomohou při vymýšlení nějaké zajímavé dřevárenské hry nebo celé červené niti. Pro každou bitvu platí jen pravidla pro daný ročník. Informace, které se v pravidlech neopakují pozbývají platnosti.

Pravidla války o Cintru 2018

Kompletní pravidla VOC 2018 verze 0.3 (27.9.2018) [PDF, 133 kB]

Pravidla války o Cintru 2017

Kompletní pravidla VOC 2017 verze 0.3 (25.9.2017) [PDF, 489 kB]

Aktuální výtah z pravidel týkající se předbitevních příprav - kostýmy, zbraně, soubojový systém verze 0.2 (8.9.2017) [PDF, 244 kB]

Pravidla války o Cintru 2016

Kompletní pravidla VOC 2016 verze 0.2 (17.9.2016) [PDF, 611 kB]

Aktuální výtah z pravidel týkající se předbitevních příprav - kostýmy, zbraně, soubojový systém verze 0.1 (19.6.2015) [PDF, 76 kB] - platné i pro ročník 2016: POZOR: v roce 2015 byly změněny maximální povolené rozměry zbraní tak, aby více odpovídaly rozměrům na jiných bitvách

Pravidla války o Cintru 2015

POZOR: byly změněny maximální povolené rozměry zbraní tak, aby více odpovídaly rozměrům na jiných bitvách

Kompletní pravidla VOC 2015 verze 1.1 (20.9.2015) [PDF, 602 kB]

Aktuální výtah z pravidel týkající se předbitevních příprav - kostýmy, zbraně, soubojový systém verze 0.1 (19.6.2015) [PDF, 76 kB]

Pravidla války o Cintru 2014

Kompletní pravidla VOC 2014 verze 0.6 (23.9.2014) [PDF, 295 kB]

Aktuální výtah z pravidel týkající se předbitevních příprav - kostýmy, zbraně, soubojový systém verze 0.02 (7.6.2014) [PDF, 235 kB]

Pravidla války o Cintru 2013

Kompletní pravidla VOC 2013 verze 1.02 (15.9.2013) [PDF, 313 kB]

Aktuální výtah z pravidel týkající se předbitevních příprav - kostýmy, zbraně, soubojový systém verze 1.01 (15.5.2013) [RTF, 115 kB]

Pravidla 2012

Kompletní pravidla VOC 2012 verze 0.5 (17.9.2012) [RTF, 212 kB]

Pravidla 2011

Kompletní pravidla VOC 2011 verze 1.04 (18.9.2011) [RTF, 225 kB]

Aktuální výtah z pravidel týkající se předbitevních příprav - kostýmy, zbraně, soubojový systém verze 1.01 (14.6.2011) [RTF, 102 kB]

Pravidla 2010

Kompletní pravidla VOC 2010 verze 2.20 (21.9.2010) [DOC, 126 kB]

Pravidla pro kněží/léčitele verze 1.5 (15.9.2010) [DOC, 43,5 kB]

Aktuální výtah z pravidel týkající se předbitevních příprav - kostýmy, zbraně verze 0.9 (10.9.2010) [DOC, 55,5 kB]

Pravidla 2009

Pravidla Války o Cintru 2009 verze 1.0 (23.9.09) [RTF, 167 kB]

Polní pravidla VOC 08 pro vojáky verze 1.0 [DOC, 235 kB]

Pravidla pro luky a střelbu

Pravidla pro kostýmy

Pravidla 2008

Pravidla Války o Cintru 2008 verze 1.05 (23.9.08) [DOC, 167 kB]

Polní pravidla VOC 08 pro vojáky verze 1.0 [DOC, 235 kB]

Pravidla pro luky a střelbu

Pravidla pro kostýmy

Pravidla 2007

Kompletní pravidla Války o Cintru 2007 verze 1.02 [RTF, 157 kB]

Polní pravidla VOC 07 pro vojáky verze 1.3 [DOC, 234 kB]

Pravidla 2006

Kompletní pravidla Války o Cintru 2006 verze 1.0 [RTF, 318 kB]

Polní pravidla VOC 06 pro vojáky verze 1.0 [RTF, 328 kB]

Pravidla 2005

Kompletní pravidla Války o Cintru 2005 verze 1.0 [RTF, 329 kB]

Pravidla 2004

Kompletní pravidla Války o Cintru 2004 verze 1.0 [RTF, 331 kB]

Pravidla 2003

Kompletní pravidla Války o Cintru 2003 verze 1.0 [DOC, 318 kB]

Pravidla 2002

Kompletní pravidla Války o Cintru 2002 verze 1.0 [DOC, 65 kB]

Pravidla 2001

Kompletní pravidla Války o Cintru 2001 verze 1.0 [DOC, 138 kB]

Pravidla pro luky a střelbu

Všechna níže uvedená pravidla jsou pro lučištníky povinná a bez jejich splnění nebudou vpuštěni do hry. Organizátoři si vyhrazují právo zabavit neschválený materiál do konce akce.

 1. Luky – v žádném případě nebudou schvalovány luky z běžek. Silně doporučujeme luky koupené, dají se sehnat tak do 500 Kč (strýček google vám poradí, a když ne, ozvěte se do diskuse). Luky musejí mít malý průraz, aby byly bezpečné (maximum nereflexní luky s tahem do 10kg či ekvivalent). Luky by měly vypadat stylově (chápejte tak, že svítivě růžovou laminátovou odpornost vám neschválíme).
 2. Luky - musí být bezpečné, mají mít malý průraz (do 10kg). Bezpečnost bude posuzována individuálně. Luk z větve, ze které ční hřebíky nemá šanci.
 3. Každý střelec nese zodpovědnost za jím vystřelený šíp, byť by nebyl jeho vlastní. Proto před každým výstřelem zkontrolujte stav šípu. NIKDY nemiřte na hlavu a krk! Munici, která pozbyla během hry na kvalitě (ulomené bambule, zohýbaná, či nalomená týbla) ihned vyřaďte ze hry – nejlépe tak, že poškozenou munici odevzdáte věžovým organizátorům.
 4. Každý šíp musí být na předním konci opatřen bezpečnou bambulí, která musí být připevněná tak, aby se při opakovaném používání šípu samovolně neuvolňovala či nesklouzávala. Vnitřní část bambule musí tvořit pevné jádro, které zabrání průchodu dříku skrz bambuli. Vhodné je např. víčko od PET láhve, nový korek či jiný vhodný materiál. Toto pevné jádro musí být poté obaleno zboku a zepředu tak, aby průměr bambule byl minimálně 5 cm a na dotek byl měkký. Bambule nesmí obsahovat žádný ostrý či kovový předmět. Organizátoři si taky vyhrazují právo ověřit způsob výroby jednoho náhodně vybraného šípu ze sady i za cenu jeho zničení. Šíp s nevhodnou bambulí nebude schválen.
 5. Dřík šípu musí mít průměr 8-10 mm (většina dříků je kupována již v tomto rozměru). Tímto chceme zabránit, aby byly ve hře používány šípy, které se lehce lámou. Dřík je vhodné, ne povinné, mít namořen. Mořidlo zabrání zvlhnutí a následnému zakřivení šípů. Tato investice se vám jistě vyplatí. Příliš křivé šípy nebudou schváleny. Příliš tenké šípy nebudou schváleny.
 6. Každý šíp musí být opatřen zářezem (drážkou) pro zakládání na tětivu. Mezi vámi jsou samozřejmě mnozí, kteří tento zářez nepotřebují, ale berte ohledy na ty, kteří neumí šíp bez zářezu používat. Zářezem se myslí menší či větší jamka na konci šípu, která umožňuje bezpečně uložit šíp na tětivu. Šípy bez zářezu nebudou schváleny.
 7. Každý šíp musí být též opatřen letkami z vhodného materiálu. Většina z vás si určitě myslí, že se jedná o zbytečnou a neužitečnou okrasu, zvláště na dřevárně. Ale vězte, že takové letky ovlivní let i takových šípů, které se na dřevárnách používají. Šíp s letkami léta přesněji, a je méně náchylný k přetočení v případě sražení. Vhodným materiálem na letky je samozřejmě peří, či jeho umělohmotná obdoba. Dále pak „powertape“ páska a další voděodolný materiál, který nemá ostré hrany, a má vůli se ohnout – čili neřeže. Letky na šípech je možné nahradit i jinou, reálně fungující metodou stabilizace šípu za letu. To může být například flu-flu letka (roztřepená letka okolo dříku), či stabilizační „snop“ z provázků). Šíp, který nebude mít letky (nebo jiný obdobný systém), nebude schválen.
 8. Většina lučištníků ví, jak moc je šíp spotřební materiál. A to díky neohleduplnosti ostatních hráčů, kteří na šípy záměrně či nechtěně šlapou a tak je ničí, nebo díky jiným lučištníkům, kteří se nedostatečně připraví a pak si domů odváží cizí šípy. Z tohoto důvodu byl stanoven minimální počet šípů na jednoho lučištníka (jeden luk). Tento počet je stanoven na 15 šípů. Pokud nepředložíte ke schválení luk a 15 šípů splňující výše stanovená pravidla, nebudete smět váš luk ve hře používat. Organizátoři si v takovémto případě vyhrazují právo luk i šípy zabavit do konce hry. Lučištník bez 15 schválených šípů nebude smět svou zbraň používat. Neschválená zbraň ve hře bude zabavena a spolu s majitelem ihned vypovězena ze hry i z tábořiště. Pokud si přivezete 15 šípů a půlku vám nedovolíme, nebudete jich mít dost na schválení zbraně, takže si jich radši pořiďte víc.
 9. V rámci pravidel se také pro lučištníky stanoví povinnost po konci hry shromáždit všechny šípy na místě stanovené organizátory a zde si je vyměnit či směnit za své. Pokud nenajdete majitele, zanechte cizí šípy u organizátorů. Lučištník nemá v žádném případě právo odvézt si šíp, který mu nepatří, je to krádež.

Tato pravidla nemají v žádném případě za cíl vaši buzeraci či omezování. Ale doufáme, že uznáte, že nikdo z nás ani z vás nechce na bitvě zbraně, které jsou nebezpečné pro majitele i pro okolí, a hráče, kteří se baví a obohacují na úkor poctivých hráčů.

Pravidla pro kostýmy

Z kostýmu musí být na první pohled patrné, ke které armádě hráč patří. Barva vrchní části kostýmu (od pasu nahoru) musí být v barvě armády. Tato část nesmí být ani překryta oděvem jiné barvy. V případě, že chcete nosit zbroj, musíte zajistit rozeznatelnost na první pohled, např. nohavice kalhot a rukávy, plášť. Každý hráč musí mít viditelně na hlavě stužku své armády a na kostýmu viditelně připevnění glejt.

Další dolňky kostýmu nesmí být rušivé (= nesmí být vidět, reflexní spodky nám nevadí):

 1. reflexní barvy
 2. rušivé barvy - růžová, jedovatě zelená, oranžová, svítivé barvy
 3. nevhodné doplňky - čepice, bundy, šátky
 4. kalhoty - šusťáky, vícebarevné tepláky, moderní střihy
 5. obuv - moderní, barevná