velká terénní hra pro dětské oddíly

Materiál na výrobu meče

  • DŘEVO (min. 105 + 40cm ) Materiál, který je časem prověřený a mnoha lidmi doporučovaný, je "hokejka" (většinou není problém sehnat staré nebo rozbité, které jako materiál na "meč" stále dobře poslouží). Pokud neseženete hokejku, postačí vám dostatečně dlouhá tyč z tvrdého dřeva (jako je jasan, habr apod.).
  • izolace na trubky (tzv. mirelon - seženete jej v každém větším obchodě pro kutily, který má svůj instalatérský koutek).
  • kobercovka (kobercová lemovka - lepící páska, kterou seženete snad všude, kde prodávají koberce;).
  • pokud umíte klížit, upotřebíte nějaké lepidlo, jinak budete potřebovat min. dva pořádné šrouby s matkami...
  • volitelným doplňkem je ještě instalatérská spojka na trubky.

Nářadí - pilka, rašple, metr, v případě, že nebudeš/neumíš klížit tak vrtačku...

Postup výroby meče

Pokud máme hokejku nebo kusy dřeva, které nejsou přesně na míru, začněme upravením délky kusu (nebo kusů) dřeva. Nejprve uřízneme cca 106cm dlouhý kus dřeva (1.), který bude představovat "tělo meče" (čepel a jílec). Přesto, že je povolená velikost meče podle pravidel 110cm, doporučuji uříznout kratší kus. Minimálně čtyři centimetry má totiž přesahovat izolace na špici meče...

Další část dřeva (2.) potřebujeme na záštitu a to cca 40cm, nebo 2x20 cm. Zbytek materiálu (3.) prozatím nevyužijeme...

(postup při výrobě jednoručáku je samozřejmě stejný pouze velikosti jsou 86 cm a 30 resp. 2x15 cm)

I. Obrázek - hokejka

V dalším kroku se zaměříme na "tělo meče".

Nejprve je potřeba zaoblit hrany (A - pohled zeshora), následně ještě zaoblíme stranu, která bude sloužit jako špička meče (B z boku...).

Dřevo stačí opracovat nahrubo rašplí, později je stejně zakryje mirelon a kobercová páska...

II. obrázek - zaoblené hrany

Nyní se dáme do výroby jílce. Nejprve se rozhodneme zda chceme na meči mít protiváhu (hrušku). Meč s protiváhou se lépe ovládá, nicméně je o něco těžší na nošení při hře. Protiváha také zabere část délky meče (na úkor čepele). Nicméně pokud protiváhu chcete, je možné na konec meče napasovat instalatérskou spojku na trubky. Meč je v tomto případě potřeba upravit tak, aby spojka opatřená závitem na meči dobře seděla (*).

Od konce meče (nebo od protiváhy) si pak odměříme délku kterou potřebujeme abychom mohli meč pohodlně držet. Za takto získanou vzdáleností upravíme dřevo tak, aby na něm mohla být později připevněna záštita (A). Ve dřevu je potřeba udělat mělký zářez a sousedící strany zabrousit do rovna. Pozor - zářez nesmí být příliš hluboký, jinak se meč velmi rychle zlomí!!!

Dále opracujeme místo kde chceme meč držet (B) tak aby to bylo co nejpohodlnější...

III. Obrázek - Jílec meče

Nyní se budeme zabývat výrobou záštity.

Budeme potřebovat dva stejně velké kusy o velikosti 20 až 25 cm.

  1. A. Zaoblíme jednu stranu každého dřívka.
  2. B. Zaoblíme kraje.
  3. C. Do středu každého dřeva uděláme zub na velikost těla meče. Zub musí dobře sedět v prostoru viz obr. III. - A.
IV. Obrázek - Příprava záštity

Oba připravené kusy záštity sesadíme na tělo meče viz (obr. III. - A). Oba kusy slepíme nebo sešroubujeme (nešroubovat přes tělo meče, má tendenci se lámat.) Je dobré v prostoru (obr. III. - A) podmáznout lepidlem pokud je...

V. Obrázek - Nasazení záštity

Nyní nařežeme mirelon. První kus v délce čepele + 3cm pro obalení špičky. Rovněž můžete obalit záštitu. Navlékneme připravený mirelon na dřevěnou kostru meče. Omotáme kobercovkou - do spirály viz obrázek VI. Kobercovku moc neutahujte a nenechávejte v obalení mezery - mirelon bez kobercovky má tendenci praskat. Jediné místo, kde je potřeba mirelon pořádně utáhnout, je těsně u záštity, aby obalení nesjíždělo.

Na obalení meče je možné použít i molitan - uřízneme si pruh v délce čepele + 3cm na špičku a v šířce dostatečné na obalení čepele do kola s mírným přesahem. Doporučujeme kobercovkou omotat i jílec. Pokud použijete protiváhu, obalte i jí.

VI. Obrázek - Obalení meče

Příklad schváleného meče.

VII. Obrázek - Hotový meč