velká terénní hra pro dětské oddíly

Strany a postavy ve hře

Město hořelo. Úzké uličky vedoucí k příkopu, k prvnímu pásu opevnění, sálaly žárem. Valil se z nich hustý dým, plameny požíraly střechy domů, olizovaly hradní zdi. Ze západu, od přístavní brány se rozléhal hluk, zvuky urputného boje, tupé, hradbou otřásající údery beranidla…

Trůn království Cintránského osiřel. Území, které se tak náhle ocitlo v bezvládí, chtějí získat pod kontrolu všichni okolní vládci. Střet armád se stává nevyhnutelným. Proti sobě stojí dva mocní rivalové – koalice Severních království a Nilfaardské císařství….Další postavy - konkurz!

Chcete jet na Cintru za speciální postavy nebo skupiny (CP)? Jste schopni splnit náročnější kostýmové i herní podmínky?

Pokud jste na předchozí otázky odpověděli ano (pouze čisté, ryzí ano), tak si neváhejte předběžně zažádat o vaší postavu (případně skupinu postav)! Pošlete nám na e-mail info@cintra.cz a nezapomeňte pro provedení výběru uvést z kterého jste oddílu, kolik vám/vás je, kolika Válek o Cintru jste se již účastnili a přiložit fotku.

Jsou letos nějaké výhody nebo změny?

Ano, stejně jako minulý rok jsme se rozhodli omezit finanční zátěž pro panovníky a CP, takže nebudou muset platit ubytovací poplatek, pouze registrační předem.

CP, které organizátorům i hráčům předvedou nadprůměrný kostým, mohou navíc získat Kofolu s párkem v rohlíku v Krčmě zdarma.

Letos nehledáme žádná CP adresně, základní požadavky dělíme na dva typy a to Skupinová CP (SCP) a individuální CP (ICP). Stále platí že upřednostňujeme CP nad 15let, zejména ty, se kterými máme dobrou zkušenost z předchozích ročníků.
Požadujeme kvaltní/neodfláknutý kostým a schopnost pracovat s mladšími často nezkušenými hráči. Nepředpokládáme že CP budou ve větší míře bojovat, postupovat po úrovních a pod.
Každé CP by mělo být připravit a realizovat pro hráče jedndušší quest - nějaký snadno opakovatelný zajímavý úkol, ne nutně bojový, ideálně, aby jím mohlo projít velké množství hráčů. Za jejich splnění od vás hráči obdrží zlaťáky nebo postupy v úrovních. Cílem těchto úkolů je dotvářet atomosféru hry i nebojovými úkoly. V pozdější části hry se zúčastnit rozsáhlejšího questového tažení. Bližší popis na vyžádání.
Pokud máte zájem o CP pošlete nám spolu s nabídkou i věk, oddíl/skupinu kam patříte a fotku nejlépe z podobné akce jako je Cintra (nebo přímo z Cintry).

SCP (Veverky, dryády, zaklínači, obchodníci...)
Skupina 3-10 hráčů, kteří budou mít ve hře na starost kompletní řešení a obsazení předem dohodnutých questů. Spolu s nabídkou skupiny posílejte i nabídky cca desetiminutových opakovatelných questů, které chcete pro hráče připravit.

Příklady:
„Chtěli bychom vám nabídnout skupinu zaklínačů, kterým budou hráči pomáhat zachraňovat vesnice od příšer. Ve skupině budeme tři zaklínači a dvě příšery, následuje podrobnější popis questu.“
„Hlásíme se jako skupina obchodníků. Připravili bychom úkol s potopeným obchodním korábem, ze kterého budou muset hráči zachránit co nejvíce zboží. Quest bude udělaný formou únikové místonsti - luštení hádanek, otevírání zámků atd. Jeli bychom za tři obchodníky a jednu obchodnici.“

ICP (Geralt, Yarpen,Triss,rybář, horník, bába kořenářka apod.)
Mají ve hře podobnou roli jako skupinová CP s tím rozdílem, že budou mít za úkol připravit a realizovat nějaký velmi drobný (cca 5min) quest, který se ve hře může opakovat.

Příklady:
„Mám zájem o postavu Milwy. Drobný quest by byl zaměřený na lukostřelbu. Přivezla bych si luk i terčovnici (viz foto), tady je konkrétní popis questu.“
„Rád bych si zahrál Marigolda. Pro hráče bych připravil quest, ve kterém budeme soutěžit ve rýmování, představoval bych si to cca takto .“

Strany

Severní království

Temerie, Redanie a Kaedwen – severní království, která spojila své síly v boji proti Nilfgaardu. Aby odvrátili jeho hrozbu a získali moc nad územím Cintránského království, rozhodli se zanechat dřívějších sporů a postupovat ve společném zájmu. Jelikož však každá země zůstává suverénní a samostatná, vyžaduje spolupráce značné diplomatické úsilí…

Armády: Temerie (bílá), Kaedwen (žlutá), Redanie (červená)
Přihlašování panovníků: obsazeno

Císařství

Nilfgaard – mocné císařství, které usiluje o území Cintry a neváhá jej získat vojenskou silou. Celé impérium ovládá císař. V jeho službách jsou dva prefekti, kteří pro císaře spravují část území a armády. Přesto že mají ve svých rukách značnou moc, jsou bezvýhradně podřízení svému vládci…
Armády: Císařská (černá), prefekta Attre (černá), prefekta Riedbrune (černá)
Přihlašování panovníků: obsazeno


FAQ pro další postavy

Je nějaká věková hranice pro to, abych mohl jet za CP?

Hranice se tomu přímo říct nedá, neboť existují výjimky, ale většinou za CP nebereme zájemce ve věku cílové skupiny hráčů, tj. 11 - 16 let.

Můžu mít jako CP nějakou nestandardní zbraň která není v pravidlech?

V případě že si to domluvíte s organizátory a nejlépe pošlete předem její fotku, tak ano. Nejhloupější nápad je přijet na místo a dožadovat se schválení nějakého absurdního mega-kydlítka, protože jste CP…

Co si mám představit pod nebojovým CP?

To je CP, které má maximálně nějakou drobnou zbraň na obranu, ale jinak boj nevyhledává, stará se spíš o atmosféru hry - různé vyjednávání, najímání lidi na různé úkoly, pasení ovcí a pod…