velká terénní hra pro dětské oddíly

Novinky

Válka o Cintru 2018 se koná 27. – 30. 9. 2018 v okolí skautské základny Orlovy.

Na místě bude zajištěna pitná voda, louka na táboření (a na ní ohniště – vařiče také nejsou od věci) a WC. Během hry i na místě je zajištěna zdravotnická služba.

K dispozici vám bude i letos Krčma s Kofolou.

Registrační poplatek je letos 150 Kč (platba předem převodem) a dále 100 Kč za ubytování (hotově na místě).

Vlakem

Cesta tam

Počítáme, že většina oddílů přijede vlakem do Světlé nad Sázavou. Odtud bude možné si nechat odvézt kolem 17.50 a 19.50 (přibližný čas příjezdu dodávky do Světlé, naložení vždy zabere alespoň 25 minut) batohy a výzbroj dodávkou do základny. Na autobus do Kejžlic oddílům nedoporučujeme spoléhat.

Cesta zpět

Na uvážení každého, nejlépe také vlakem. Při dostatečném zájmu o odvoz batohů budou odvezeny na domluvený čas do Světlé. Domluví se s vedoucími skupin na místě v sobotu večer.

Autem

K základně je možné přijet autem za účelem naložení nebo vyložení věcí. Poté auta zaparkujte do Kejžlic ke kapličce na obecní parkovišti (parkovišti domluvené s OÚ).

Zdravotnické informace

Po celou dobu akce jsou v základně a na hrací ploše (v blízkosti mrchoviště) přítomní kvalifikovaní zdravotníci, kteří vám rádi pomohou s ošetřením drobných i vážnějších zranění, v případě potřeby i zajistí odvoz na ošetření do nemocnice.

Upozorňujeme, že poživatelné herní předměty (lektvary) jsou vyrobeny z nejrůznějších náhodných ingrediencí. Proto je nedoporučujeme k požití hráčům, u kterých se vyskytují alergie na potraviny.

Rámcový harmonogram akce

čtvrtek
16.00–23.00příjezd
18.00–23.00registrace
18.00–23.00kontrola zbraní
21.00–23.30schůzky s vedoucími skupin, králi, CP atp.
pátek
7.30budíček
7.45–8.30kontrola zbraní
registrace
8.45–9.45zahájení (vysvětlení pravidel, představení postav a stran, vysvětlení programu, přesun na mrchoviště)
10.00–13.00dopolední program
13.00–14.00pauza na oběd
14.00–14.30nástup, úvod do hry
14.30–17.00první část hry
17.00schůzka s panovníky na mrchovišti
17.30schůzka s vedoucími skupinek na základně
18.30schůzka CP
19.30–21.00večerní program
19.45vyhlášení výsledků denních questů
22.30noční klid na tábořišti
sobota
7.30budíček
8.30nástup na louce před hrou
9.00–13.00druhá část hry
13.00–14.00pauza na oběd
14.00–14.30nástup, rekapitulace postupu armád
14.30–17.00třetí část hry
17.00schůzka s panovníky na mrchovišti
17.30schůzka s vedoucími skupinek na základně
18.30schůzka CP
19.30–21.00večerní program
19.45vyhlášení výsledků denních questů
22.30noční klid na tábořišti
neděle
7.00budíček
7.45nástup na louce, začátek hry
8.00–9.00čtvrtá část hry
9.00–10.00závěrečná bitva
10.00vyhlášení výsledků, úklid, odjezd